Veldboom Vastgoed realiseert duurzame, kwalitatieve woonomgevingen.

Leven, werken en ondernemen betekent vernieuwen. Dat is noodzakelijk om kwaliteit te borgen. Dat geldt ook voor woningen, bedrijfspanden en gebouwen. Renovatie, verbouw en onderhoud is hier onderdeel van. Veldboom Vastgoed beschikt over de kennis, ervaring en vakmanschap om dit te faciliteren.

Onze kernactiviteiten bestaan uit het aankopen en herontwikkelen van vastgoedlocaties. Wij richten ons vooral op binnenstedelijke locaties. In overleg met gemeente, architecten, milieudeskundigen én via inspraak van omwonenden creëren wij nieuwe, passende invullingen voor bestaande woningen, bedrijfspanden, gebouwen en buurten.

Bij de ontwikkeling van vastgoed houden wij rekening met alle aspecten. Niet alleen de buitenkant, ook praktische indelingen.
Ons doel is tijdloze woningen ontwikkelen met toekomstwaarde. Elke kans om meer leefkwaliteit en variëteit te scheppen wordt benut. Wij zetten in op groen en duurzaam vastgoed. Vanzelfsprekend voldoet al ons vastgoed aan de hoogste kwaliteits- en milieueisen.

Veldboom Vastgoed is opgericht in 2006 te Oostwold (GR) en bouwt inmiddels al meer dan 10 jaar aan de toekomst. Onze kerncompetenties zijn aankoop, vastgoedontwikkeling, beheer en onderhoud. Deze vallen onder onze drie werkmaatschappijen Veldboom Project, Veldboom Beheer en Veldboom Beleggingen. Er ligt een ‘’vast’’goed fundament voor onze activiteiten die wij met een professioneel team ontplooien.

Groningen
Duinkerkenstraat 38
9723 BS Groningen
CONTACT  
Enschede
Hengelosestraat 70
7514 AJ Enschede
CONTACT  
Almere
Bakkenzuigerstraat 26
1333 HA Almere
CONTACT