Vastgoedontwikkeling

Bij de ontwikkeling van ons vastgoed houden wij rekening met alle aspecten. Niet alleen de buitenkant, ook praktische indelingen. Het doel van onze woningontwikkelingen is: een tijdloze woning ontwikkelen met toekomstwaarde. Focus op leefkwaliteit, variëteit, groen en duurzaamheid. Vanzelfsprekend voldoet al ons vastgoed aan de hoogste kwaliteits- en milieueisen.

Natuur inclusief bouwen
Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn inmiddels de norm bij nieuwe ontwikkelingen, zo ook bij Veldboom. Doordat wij natuurinclusief bouwen en ontwerpen als basisnorm hanteren is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals de huismus, zwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Juist dankzij deze bevolkingsgroepen komen steden en dorpen écht tot leven.

Door groene gevels en daken op te nemen in een project is het mogelijk extra groen aan te brengen, zonder hiervoor oppervlakte te hoeven inleveren. Groene gevels en daken zien er niet alleen mooi uit maar dragen ook nog eens bij aan een fijner woon- en leefklimaat voor mens en dier. Daarnaast kan slim en doordacht gebouwgebonden groen mede invulling geven aan de groene opgave bij binnenstedelijke herstructurering.

Ook vogels en vleermuizen hebben een plek nodig waar ze kunnen wonen. In een vooral met stenen opgebouwde omgeving zijn echter steeds minder geschikte verblijfslocaties te vinden. Veldboom brengt hier verandering in door in onze projecten standaard verblijfplaatsen in te plannen voor vogels en vleermuizen. Te denken valt aan het plaatsen of inbouwen van nestkasten en neststenen of het treffen van bouwkundige maatregelen aan de gevel en het dak. Verblijfplaatsen zijn eenvoudig standaard op te nemen, zonder risico op overlast.

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen biedt Veldboom in meer dan één opzicht het vermogen ons te onderscheiden op de markt. Door structureel een serieuze plek in te ruimen voor natuur en biodiversiteit wordt op projectniveau extra waarde en betekenis gegenereerd, die ook toekomstige bewoners zullen weten te waarderen.

Duurzaamheidsambities
Het basisniveau van onze projecten is altijd hoger dan de norm. Ons doel is om tijdloze woningen te ontwikkelen met toekomstwaarde. We willen voorloper zijn in duurzame gebiedsontwikkeling: in onze projecten is extra ruimte voor inspiratie en innovatie. Succesvolle oplossingen schalen we op naar andere grote gebiedsontwikkelingen. Zo leveren we een grote bijdrage aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving.

Onze woningen zijn voorzien van slimme energieconcepten, gericht op het voorkomen en verduurzamen van energiegebruik en het afstemmen van vraag en aanbod van energie. Dit draagt niet alleen bij aan de duurzaamheid, maar ook nog eens aan de portemonnee van huurders die maandelijkse energiekosten besparen. Tot slot reserveren we in onze gebieden meer ruimte voor andere (mobiliteits)functies dan auto’s.

Amersfoort – Romeo 1 & 2

Amersfoort  

Hoefijzerfabriek – Groningen

Groningen  

Herontwikkeling binnen de Kien

 

Eengezinswoningen ‘De Laares’

 

Woningbouw in Cross Laminated Timber

 

Grondige ‘upgrade’ binnenstedelijk woongebouw

 

Transformatie Randstad-gebouw

 

Jongerenhuisvesting ‘De Uitgeverij’

 

Herontwikkeling in de randstad

 

Werkeiland, Wonen op steenworp afstand van het water in een karakteristieke en groene omgeving

 

Herontwikkeling Hoofdkantoor Just Eat Takeaway

 

Woningbouw aan de populaire kust van Zuid-Holland

 

Nieuwe ‘look’ entree winkelcentrum

 

Inbreidingsgebied Julensblok

 

Binnenstedelijke transformatie

 

Expats woningen door herbestemming

 

Lei gedekt appartementencomplex met commerciële plint hartje binnenstad

 

Transformatie Arke-kantoor

 

Moderne hofwoningen binnenstad

 

Inbreidingsgebied Dichterskwartier II

 

Transformatie cultureel erfgoed Menistenkerk

 

Binnenstedelijke transformatie aan één van Nederlands oudste winkelstraten

 
Groningen
Duinkerkenstraat 38
9723 BS Groningen
+31 859 023 890
CONTACT  
Enschede
Hengelosestraat 70
7514 AJ Enschede
+31 859 023 890
CONTACT  
Almere
Bakkenzuigerstraat 26
1333 HA Almere
+31 859 023 890
CONTACT